Artikel in Ondernemersbelang

“Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt”. Dat was het thema voor een rondetafelgesprek waarvoor BureauDoet was uitgenodigd, om mee te praten over de kansen die een groeiende economie biedt voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen meedoet. Joyce heeft voor BureauDoet aan dit gesprek deelgenomen.

Het hele artikel kunt u hier lezen (pagina 38 t/m 41).

Hieronder leest u onze visie, die ook in het magazine is gepubliceerd (via de link hierboven, pagina 30/31).

 

Tijdelijke arbeid wordt de norm!

Tijden veranderen. Organisaties moeten hierop inspelen en in staat zijn om mee te veranderen en zich aan te passen aan hun omgeving. Dit vraagt om flexibiliteit. Bovendien verandert ook de visie van mensen op arbeid aanzienlijk en daarmee de arbeidsrelatie eromheen. Mensen willen aan de ene kant zekerheid, maar aan de andere kant ook voldoende mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling. De individualisering en de kenniseconomie laten hun invloed gelden, ook op de arbeidsmarkt.

De verwachting is dat in 2020 gemiddeld één op de drie werknemers zzp’er, uitzend- of oproepkracht is. Wat betekent dit voor overheid, werkgevers en werknemers?

Vanuit werkgeversperspectief is de toenemende flexibiliteit prettig. De economie trekt aan en er zijn tot op dit moment voldoende mogelijkheden om aan goede mensen te komen. Vanzelfsprekend komt daar mogelijk een einde aan als de markt nog verder aantrekt en het lastiger wordt om goede, passende medewerkers te vinden. De loyaliteit van medewerkers is door deze flexibele vorm wel anders. De ZZP-ers willen graag verbonden blijven met werkgevers (loyaliteit) terwijl de vaste medewerker met een contract voor bepaalde tijd makkelijker overstapt omdat hij immers geen zekerheden heeft.

Deze veranderende zekerheden moeten door zowel overheid als ook door werkgevers op een andere manier worden gevonden. Hoe kunnen we voor nu en in de toekomst de zekerheden anders borgen? Het lijkt erop dat we op dit moment op een kantelmoment zitten waarop de borging nog niet gedekt is en een grote mate van flexibiliteit aanwezig is.

De overheid is verantwoordelijk voor de grote lijnen en als zij onderschrijven dat we meer flexibel moeten zijn in werk dan zouden de voorwaarden ook dienovereenkomst opgesteld moeten worden. (voorbeeld de VAR tov wet DBA) Zowel werkgever als werknemer hebben geen behoefte aan de nieuwe eisen die gesteld worden door de overheid. ZZP-er is hierin niet geholpen.

Daarnaast blijft de vraag: als de economie nog verder aantrekt of het aantal ZZP-ers dan niet drastisch gaat dalen. Immers, niet alle ZZP-ers zijn zelfstandig vanuit passie. Ondernemerschap is immers ook het nemen van risico’s en zekerheden durven loslaten.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 4 =