Aalderink | Westerhaar, Overijssel

Bij Aalderink waren functies vanuit het verleden samengevoegd, waardoor versnippering plaatsvond. Wij hebben hen ondersteund bij het ontwikkelen van het gewenste organogram en aansluitend het opzetten van nieuwe functieprofielen, gebaseerd op dat  nieuwe organogram.

  • December 2014 t/m februari 2015
  • Hoe ziet de toekomstige organisatie van Aalderink er uit?
  • Bouwen en inrichten van het functiehuis inclusief het schrijven van alle functieprofielen

Aalderink heeft ons gevraagd samen met de directie te werken aan het ontwikkelen van een nieuw organogram alsmede een duidelijk beschrijving van de daarin gewenste functieprofielen van de medewerkers. Wij hebben daarvoor de nodige gesprekken gevoerd met de directie. Daaruit bleek dat functiebeschrijvingen veelal in het verleden ‘organisch’ waren ontstaan, waardoor taken vaak versnipperd waren. Ons advies was om eerst een organisatieschema op te stellen aan de hand waarvan men de komende jaren structuur zou kunnen aanbrengen. Op basis daarvan konden de functieprofielen worden opgesteld.

Aan de hand van gesprekken met directie hebben we een organigram opgesteld dat de leidraad vormt voor de structuur van de toekomst. Aan de hand daarvan hebben we – met inachtneming van de geldende CAO regels – ongeveer 30 functieprofielen opgesteld die aansluiten bij dat nieuwe organigram.