easyHotel | Den Haag

easyHotel is een snelgroeiende budget hotelketen met als doel de beste prijs-kwaliteitsverhouding te bieden in hun producten en diensten. Zij bieden een uitstekend verblijf in een fantastische locatie, voor een geweldige prijs.

Deze snelgroeiende hotelketen heeft BureauDoet gevraagd een afdeling HR in te richten.

  • Start april 2017 lopende opdracht
  • Advies en uitvoering inrichten HR afdeling
  • Coaching

easyHotel is snel gegroeid de afgelopen jaren en de organisatie van de HR afdeling is daarin achtergebleven. Echter, met een grotere organisatie is het belangrijk een goed HR beleid te hebben, waarlangs personele zaken kunnen worden afgestemd en beheerd. easyHotel heeft BureauDoet gevraagd om de afdeling HR in te richten, zodanig dat er een duidelijke structuur word aangebracht waar de HR afdeling de komende jaren mee kan werken. Uitgangspunten zijn dat zij een praktische en heldere manier van werken nastreven, waarin organisatie en personeel op een goede wijze bediend kunnen worden, als het gaat om personeelsvraagstukken.

Op dit moment zijn we volop aan de slag bij easyHotel. Voor deze snelgroeiende hotelketen moet een afdeling HR ingericht worden. Daarvoor zijn we gestart met het selecteren van een passend personeelsinformatiesysteem, dat inmiddels draait en waarvan de basis ingericht is. De volgende fase – waar we nu middenin zitten – is het opzetten van het beleid rondom in-, door- en uitstroom van medewerkers. Stap voor stap en in nauwe samenwerking met de medewerker HR van easyHotel, richten we de totale structuur van de HR afdeling in. Dit doen we deels op locatie en deels op afstand.