Entree XXL

In samenwerking met het Deltion College en het 1000-jongerenplan, 10 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitstromen naar werk of onderwijs.

  • Januari 2014 t/m maart 2014
  • Hoe help je 10 jongeren (niveau 1) in 10 weken aan het werk

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in tien weken naar betaald werk begeleiden of helpen uitstromen naar passend onderwijs of stage. Opleidingsdagen, bedrijfsbezoeken, training in het schrijven van een cv en op kamp om te oefenen met discipline: alles werd ingezet om van deze moeilijk te bemiddelen jongeren een groep professionele medewerkers te maken.

Wij werden ingezet om de jongeren voor te lichten over de verwachtingen van werkgevers, een realistisch beeld van de arbeidsmarkt te schetsen en om de verwachtingen van de jongeren waar nodig bij te sturen. Daarnaast verzorgden wij het contact met werkgevers die de jongeren mogelijk een plek konden bieden. Ook daarin was verwachtingsmanagement essentieel.

  • 8 uitgestroomde jongeren, naar zowel werk als onderwijs.