FoodValley Werkt

In opdracht van FoodValley Werkt hebben we een 1e aanzet gemaakt voor de invulling en presentatie van een nieuw opgericht bedrijf binnen 2 Sociale Werkvoorzieningen: FoodValleyWerkt.

  • April 2015 t/m juni 2015-12-08
  • 1e Aanzet maken voor nieuw opgericht bedrijf binnen 2 Sociale Werkvoorzieningen: FoodValleyWerkt.

Wij zijn benaderd om voor twee Sociale Werkvoorzieningen in de regio Midden Nederland een eerste aanzet te maken voor een nieuw op te zetten bedrijf: FoodValleyWerkt. Hiervoor hebben we een inventarisatie van wensen en eisen gedaan in het werkveld van het nieuwe bedrijf en op basis daarvan een plan opgesteld. Buiten de eerste opzet van het bedrijf hebben we ook een deel van de presentatie van dat bedrijf op ons genomen. Onderdeel daarvan was de beschrijving van de diensten en procedures en het verwerken van deze informatie voor de toekomstige partners/klanten op een nieuw ontwikkelde site.

Aan de hand van de resultaten van de analyse hebben we een overzicht gemaakt van de diensten en activiteiten die FoodValley Werkt aan kan bieden aan partners/klanten. Die informatie hebben we verwerkt in de nieuwe website van FoodValley Werkt, waardoor het bedrijf al in een vroeg stadium een duidelijk gezicht naar buiten kreeg.