Gemeente Deventer

Voor de Gemeente Deventer hebben we een doelgroeponderzoek gedaan naar de mate van arbeidsparticipatie van het WWB-bestand.

  • Oktober 2014 t/m januari 2015
  • Bestandsanalyse WWB-bestand
  • Projectduur: 12 weken
  • Doelgroep: 1700 cliënten
  • Afgeronde onderzoeken: 73%

De Gemeente Deventer heeft ons de opdracht gegeven een bestandsanalyse participatiewet uit te voeren op het zittende WWB-bestand dat op dat moment 1700 cliënten telde. Doel van het onderzoek was om de gemeente inzicht te geven in het arbeidspotentieel van die doelgroep en te inventariseren welke mogelijkheden naar werk deze doelgroep kent. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het opstellen van een beleidsvisie van de gemeente.

De Gemeente Deventer wilde het onderzoek snel uit kunnen voeren en hadden weinig ruimte eigen mensen te autoriseren en vrij te maken voor deze opdracht. Ons is gevraagd om in een periode van 12 weken de vervolggesprekken naar aanleiding van ingevulde vragenlijsten te voeren. In de periode oktober 2014 t/m januari 2015 hebben wij dat project uitgevoerd met ons team van  professionals. Dit heeft geresulteerd in 73% afgeronde onderzoeken binnen de doelgroep.

In slechts 12 weken zijn wij met ons team professionals in staat geweest met 73% van het bestand te screenen. Op basis van die resultaten is er een rapport opgesteld en dat is gepresenteerd aan de gemeente Deventer.