Gemeente De Ronde Venen

Voor de Gemeente De Ronde Venen hebben we een doelgroeponderzoek gedaan naar de mate van arbeidsparticipatie van het WWB bestand.

  • April 2015 t/m juni 2015
  • Bestandsanalyse  WWB-bestand
  • Projectduur: 8 weken
  • Doelgroep: 450 cliënten
  • Afgeronde onderzoeken: 91%

Dariuz, Pauw Bedrijven en de Gemeente De Ronde Venen hebben ons de opdracht gegeven een bestandsanalyse participatiewet uit te voeren op het zittende WWB-bestand dat op dat moment 450 cliënten telde. Doel van het onderzoek was om de gemeente inzicht te geven in het arbeidspotentieel van die doelgroep en te inventariseren welke mogelijkheden naar werk deze doelgroep kent. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het opstellen van een beleidsvisie van de gemeente.

De Gemeente De Ronde Venen wilde het onderzoek snel uit kunnen voeren en hadden weinig ruimte eigen mensen te autoriseren en vrij te maken voor deze opdracht. Zij hebben ons gevraagd om in een periode van 8 weken het onderzoek op te starten, de mensen uit te nodigen en in te plannen voor het invullen van een vragenformulier op locatie en daarna de vervolggesprekken te voeren. In de periode april 2015 t/m juni 2015 hebben wij dat project uitgevoerd met ons team van professionals. Dit heeft geresulteerd in 91% afgeronde onderzoeken binnen de doelgroep. Op basis daarvan zijn de conclusies gepresenteerd aan de Gemeente De Ronde Venen.

In slechts 8 weken zijn wij met ons team professionals in staat geweest 91% van het bestand te screenen.  Op basis van die resultaten is een rapport opgesteld dat is gepresenteerd aan de Gemeente De Ronde Venen.