Gemeente Westland

Voor de Gemeente Westland hebben we een doelgroeponderzoek gedaan naar de mate van arbeidsparticipatie van het geselecteerde WWB-bestand.

  • Augustus 2015 t/m oktober 2015
  • Bestandsanalyse WWB bestand
  • Projectduur: 10 weken
  • Doelgroep: 650 cliënten
  • Afgeronde onderzoeken: 90%

Dariuz heeft, samen met de Gemeente Westland, ons de opdracht gegeven een bestandsanalyse uit te voeren op een selectie van het WWB-bestand van 650 cliënten. Doel van het onderzoek was om de gemeente inzicht te geven in het arbeidspotentieel van die doelgroep en te inventariseren welke mogelijkheden naar werk deze doelgroep kent. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het opstellen van een beleidsvisie van de gemeente.

De Gemeente Westland wilde het onderzoek snel uit kunnen voeren en hadden weinig ruimte eigen mensen te autoriseren en vrij te maken voor deze opdracht. Zij hebben ons gevraagd om in een periode van 10 weken het onderzoek op te starten, de mensen uit te nodigen en in te plannen voor het invullen van een vragenformulier op locatie en daarna de vervolggesprekken te voeren. In de periode augustus – oktober 2015 hebben wij dat project uitgevoerd met ons team van professionals. Dit heeft geresulteerd in 90% afgeronde onderzoeken binnen het bestand. Op basis daarvan zijn de conclusies gepresenteerd aan de Gemeente Westland.

In slechts 10 weken zijn wij met ons team professionals in staat geweest 90% van het bestand te screenen.  Op basis van die resultaten is een rapport opgesteld dat is gepresenteerd aan de Gemeente Westland.