Gemeente Zwolle OWS

Gemeente Zwolle heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor mantelzorgers van GGZ-zorgvragers en mantelzorgers van mensen met dementie. Er kwamen signalen dat deze groep zorgvragers behoefte hebben aan een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, maar het was niet duidelijk of dat loze verzoeken waren van een kleine groep of dat er een structurele vraag is naar deze dienst. Gemeente Zwolle wilde dat graag onderzocht hebben, om – indien de vraag noodzakelijk blijkt – een dienst op te kunnen zetten, eventueel gecombineerd met bestaande bereikbaarheidsdiensten.

  • November / december 2016
  • Onderzoek
  • Interviews
  • Conclusies & aanbevelingen geven
Gemeente Zwolle heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor mantelzorgers van GGZ-zorgvragers en mantelzorgers van mensen met dementie. De opdracht bestond uit deskresearch naar de grootte van de doelgroep en het vergaren van informatie bij de verschillende instanties die direct of indirect te maken hebben met de mantelzorgers van GGZ-zorgvragers en mantelzorgers van mensen met dementie. Dit om te inventariseren hoe zij deze behoefte inschatten en ervaren, en welke vragen of handelingen dat betreft. Daarnaast is ons gevraagd te informeren naar de mogelijkheden deze dienst te koppelen aan een 24-uurs meldpunt verwarde personen en op basis van de verkregen informatie een advies uit te brengen.
Het opgeleverde product bestaat uit een rapport met daarin de verslaglegging van een 12-tal interviews die zijn gehouden met  verschillende partijen die direct of zijdelings met mantelzorgers in aanraking komen. Op basis van de gesprekken en de gegevens over de doelgroepen hebben we conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Op basis hiervan kan de Gemeente Zwolle besluiten nemen met betrekking tot de inzet van een 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor mantelzorgers.