Sauna Swoll – Werving & Selectie

Sauna Swoll is een saunacomplex midden in de Zwolse natuur. Een prachtig complex, met vele faciliteiten en behandelingen.

Sauna Swoll heeft ons benaderd om voor hen een sollicitatietraject op te zetten en in te vullen en hen tevens te begeleiden hoe ze in de toekomst dit soort trajecten beter kunnen opzetten en uitvoeren.

  • Februari/maart 2017
  • Werving en Selectietraject
  • Schrijven profiel, vacaturetekst en opmaak vacature
  • Voorselectie uit alle brieven, schifting gemaakt kandidaten
  • Voeren van gesprekken alsmede coaching
  • Advies bij aanname

Sauna Swoll heeft ons gevraagd een werving en selectietraject voor hen uit te voeren. Het betrof een sollicitatieprocedure voor het invullen van 3 verschillende vacatures binnen de afdeling horeca van Sauna Swoll.

Voor Sauna Swoll hebben we de profielen voor de gevraagde functies opgesteld, de vacatureteksten geschreven, deze vormgegeven en daarna verspreid via verschillende kanalen. Uit de vele reacties hebben wij een voorselectie gemaakt, deze kandidaten hebben we met Sauna Swoll doorgenomen, zodat we tot een definitieve lijst kwamen. De geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd voor een korte rondleiding en een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken hebben we in gezamenlijkheid uitgevoerd, dat heeft ons de mogelijkheid gegeven Sauna Swoll te coachen en bij te sturen in de gespreksvoering.

Door deze manier van werken geven we Sauna Swoll extra kennis mee waardoor zij ook op lange termijn profijt heeft van de investering die ze gedaan hebben in onze begeleiding. We hebben een advies uitgebracht voor de definitieve keuze van de nieuwe medewerkers. Sauna Swoll heeft op basis daarvan een keuze gemaakt en alle sollicitanten benaderd, ofwel voor een afwijzing, ofwel om ze te feliciteren met de nieuwe baan.