Korte omschrijving

Spectrum partner met Elan heeft ons gevraagd interviews af te nemen als onderdeel van organisatieontwikkelingen.

  • Oktober 2015
  • Interviews ten behoeve van organisatieontwikkelingen
  • Projectduur: 3 weken
  • 57 cliënten
  • 100% afgeronde onderzoeken

In het kader van een toekomstige organisatieverandering is ons gevraagd voor Spectrum partner van Elan, gevestigd in Arnhem, te kijken naar de invulling van de organisatie de komende jaren. Het verzoek was om alle 57 medewerkers te vragen naar hun visie op de eigen positie en de verwachtingen voor de toekomst. Het doel was om Spectrum gefundeerde informatie te geven inzake de visie van de medewerkers, opdat zij op basis daarvan de beleidsplannen voor de komende jaren konden invullen.

In 3 weken tijd hebben we alle 57 medewerkers gesproken en hen gevraagd naar de visie voor de toekomst, zowel vanuit gezichtspunt van Spectrum alsook vanuit hun eigen positie. Ook is er geïnventariseerd welke hulp of begeleiding de individuele medewerkers nodig denken te hebben om de organisatiedoelstellingen te kunnen behalen.

Een samenvatting van de gesprekken, met daarin de verkregen gegevens inzichtelijk gepresenteerd, is na afloop van de gesprekken aangeboden aan de bestuurder van Spectrum. Spectrum is voornemens op basis van de gesprekken beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten.