Of je nu klein of groot bent, als ondernemer wil je graag weten of alles binnen je bedrijf goed geregeld is, of dat er toch nog zaken zijn waar met meer aandacht meer profijt uit gehaald kan worden. Onze QuickScan is gebaseerd op het INK model, waarbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen resultaat, inspanning en groei.

Onze QuickScan is een praktische, werkbare vertaling van dat INK model, waardoor de QuickScan eenvoudig overal inzetbaar is. Met de QuickScan krijgt u snel inzicht in de prestaties van de verschillende (bedrijfs)onderdelen. We meten op 6 aspecten: structuur, persoonlijk leiderschap, klanten, middelen, strategie en team. Met als basisgedachte: als één van die zes aspecten niet of onvoldoende aanwezig is, de organisatie niet optimaal functioneert. U weet na het uitvoeren van de QuickScan dus precies op welke punten u zich kunt verbeteren.

Project Portfolio